Landing picture

CYBERSÄKERHET FÖR SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET

Försvarsteknologi. Säkert. Enkelt.

SYFTE

CYBERSÄKERHET - EN FRIHETSFRÅGA

Cyberhotet kostar mer för allt fler, hotar demokratin och undergräver tilliten i samhället.

Vårt uppdrag är cybersäkerhet för stärkt tillit, främjad demokrati och god ekonomisk tillväxt. Cybersäkerhet är en frihetsfråga för oss.

OM OSS

ENKELT ATT ANVÄNDA, ENKELT ATT KÖPA

Vi är totalleverantör till samhällsviktig verksamhet.

Avancerad försvarsteknologi som skyddar det mest skyddsvärda för samhällsviktig verksamhet och en helt ny nivå av användarvänlighet gör våra lösningar enkla att använda och enkla att köpa.

Precis som det ska vara.

Logo

Cybersäkerhets-
tjänster

Cybersäkerhets-
produkter

Left
TJÄNSTER

FÖR NATIONER OCH ORGANISATIONER

Left
85%

Försvar

Middle
10%

Civilt

Right
5%

Internationellt

Left
Nationer

CYBERSÄKERHET FÖR
NATIONER

Nationella försvar och säkerhetskänslig verksamhet söker ackrediterade cybersäkerhetslösningar som uppfyller säkerhetsskyddslagstiftningens höga krav i kombination med användarvänlighet.

CR Group är den enda leverantören av krypteringsprodukter för säkerhetsklassificerad information på nivån begränsat hemligt i Sverige.

Phone
MÖJLIGGÖR
MOBILT ARBETE
Device
KRYPTERAR
KOMMUNIKATION
Router
SÄKRAR
NÄTVERK
Left
ORGANISATIONER

CYBERSÄKERHET FÖR
ORGANISATIONER

Privata företag, myndigheter och offentlig sektor som bedriver samhällsviktig verksamhet erbjuds paketerade tjänster och produkter.

Vår plattform för ackrediterade lösningar till samhällsviktig verksamhet, SIRRUS, är en unik användarvänlig plattform som erbjuder stor flexibilitet, alltid med gällande lagkrav som grund.

Left
VERKSAMHETER

CR Group

CR Group är ett svenskägt cybersäkerhetsföretag med inriktning mot Sverige och Europa. Vi erbjuder lösningar till samhällsviktig verksamhet som är både enkla att använda och enkla att köpa.

Gruppen består av helägda dotterbolag inom utvalda expertområden med produkter och tjänster för säkerhetskritisk verksamhet.

Vi bygger långsiktiga relationer med både nationer och organisationer.

Mollitiam är en innovativ aktör inom hantering av säkerhetsklassad information. Mollitiam utvecklar moderna nätverkslösningar som säkerställer enkel och säker åtkomst till säkerhetsklassad information.

Tutus levererar krypteringsprodukter och tjänster för säker kommunikation och skydd av information. Från nätverkssäkerhet och säkra smartphones, till säkra videokonferenser och skyddade molntjänster.

West Code Group levererar spetskompetens i form av produkter och tjänster inom säkerhetsskydd, informations-, IT- och cybersäkerhet.

Left
Nyheter
2024•01•18

C-Resiliens stärker kapacitet inom cybersäkerhet med förvärv av West Code Group

C-Resiliens förvärvar West Code Group AB för att stärka sin kapacitet att leverera säkra och användarvänliga lösningar inom cybersäkerhet. <br/></br> West Code, grundat 2014 av Anders Säby, Carl Barck-Holst och Fredrik Davéus, har etablerat sig som en pålitlig leverantör av produkter och tjänster inom cybersäkerhet med specialisering mot säkerhetsskyddsområdet. West Codes produkter och tjänster stödjer kunder i att behandla säkerhetsskyddsklassificerad information i enlighet med gällande regelverk. Produkterna omfattar säkra terminaler, mobila ledningsplatser, uppdateringar för säkra nät och programvara för revision och incidenthantering. Under 2023 uppgick intäkterna inom West Code till cirka 45 MSEK. <br/></br> Inom området säkra nät stödjer West Code kunden när ett behov av att kunna behandla säkerhetsskyddsklassificerad information har identifierats, ofta genom ett helhetsåtagande över tid. West Codes erbjudande inom säkra nät omfattar kravställning, utveckling, förvaltning och drift av nät, infrastruktur och applikationer. <br/></br> – Vi ser fram emot att tillsammans med C-Resiliens möta utmaningarna inom cybersäkerhet. Vi ser att vi har goda möjligheter att använda vår tekniska expertis för att bidra positivt till koncernen samtidigt som vi får möjlighet att utvecklas vidare, säger West Codes VD Anders Säby. <br/></br> C-Resiliens förvärv av West Code markerar inte bara en expansion av expertis och produktportfölj utan understryker också företagets engagemang för att stödja Sveriges strävan att bygga upp ett starkt försvar. – West Code är en högkvalitativ aktör som kommer att utveckla och stärka vår förmåga att erbjuda helhetslösningar för samhällsviktiga aktörer med höga krav på säkerhet och användarvänlighet, kommenterar Björn Weigel, VD C-Resiliens, och fortsätter: <br/></br> – I den sköra säkerhetssituationen i Sveriges närområde tar C-Resiliens steg för att ytterligare stärka landets cyberförsvar genom förvärvet av West Code. Ambitionen är att ytterligare positionera C-Resiliens som en pålitlig partner för både offentliga och privata organisationer i uppbyggnaden av ett robust cyberförsvar. <br/></br> För mer information:<br/> Björn Weigel<br/> VD, C-Resiliens<br/> bjorn@cr.se<br/> +46 70-777 73 74<br/> <br/></br> Michael Yammin Finta<br/> Kommunikationsansvarig, C-Resiliens<br/> michael@cr.se<br/> +46 76-139 52 8<br/>

LÄS MER

Read More
2023•12•19

Mollitiam stärker cybersäkerheten för kritisk infrastruktur genom nytt samarbete

Mollitiam, en del av C-Resiliens-gruppen, tar ett steg för att säkra Sveriges kritiska infrastruktur genom ett nytt samarbete med Sweco. Detta samarbete är en satsning för att erbjuda skräddarsydda IT-lösningar som möter de högsta säkerhetskraven för samhällsviktiga organisationer. <br/><br/> Mollitiam är en innovativ aktör inom hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Fokus är att utveckla moderna nätverkslösningar som säkerställer enkel och säker åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerad information. – Mollitiams samarbete med Sweco visar tydligt på hur vi kan effektivt skydda den kritiska infrastrukturen. C-Resiliens siktar på att erbjuda lösningar som inte bara är moderna utan även skräddarsydda för att stödja samhällets övergripande säkerhet och långsiktiga hållbarhet, säger C-Resiliens VD Björn Weigel <br/><br/> Genom att förena expertisen skapar Mollitiam och Sweco skräddarsydda lösningar för samhällsviktig verksamhet. Samarbetet är en reaktion på de höga säkerhetskraven enligt säkerhetsskyddslagen och NIS2-direktivet och fokuserar på att erbjuda lösningar som motsvarar kundernas behov. -Med vår djupa kunskap inom IT-säkerhet och med Swecos expertis inom samhällskritisk infrastruktur och djup förståelse för kundens verksamhet kommer vi kunna leverera moderna och effektiva lösningar för SUA-projekt, säger Patrik Nilsson, VD på Mollitiam <br/><br/> Partnerskapet mellan Mollitiam och Sweco är inriktat på att ligga i framkant för att möta dagens och framtidens utmaningar inom cybersäkerhet. Det syftar till att säkerställa en trygg och säker samhällsinfrastruktur genom att erbjuda högeffektiva lösningar som möter de striktaste säkerhetskraven. – Sweco är med och bygger kritisk infrastruktur och med Mollitiam som samarbetspartner kommer vi att kunna designa och etablera, inte bara system utan digitala arbetsmiljöer som är optimalt anpassade för varje unikt behov, och det är där vår styrka ligger.”, säger Christina Skogster Stange, divisionschef Digital Services på Sweco. <br/><br/>

LÄS MER

Read More
Left
JOBB

VILL DU JOBBA HOS OSS?

Vi växer och anställer talanger som delar vår vision och som vill hjälpa våra kunder genom att göra det svåra enkelt. Tillsammans utvecklar vi cybersäkerhetslösningar som försvarar demokratin och vår livsstil. Bygg cybersäkerhet tillsammans med oss!

Left
Kontakt

Magnus Palmaer

Försäljning

magnus@cr.se

+46 70 668 25 20

Michael Yammin-Finta

Kommunikation

michael@cr.se

+46 76 139 52 80

Sofia Berglind

Talang

sofia@cr.se

+46 70 799 98 10