nyheter

2024•01•18

C-Resiliens stärker kapacitet inom cybersäkerhet med förvärv av West Code Group

C-Resiliens förvärvar West Code Group AB för att stärka sin kapacitet att leverera säkra och användarvänliga lösningar inom cybersäkerhet. <br/></br> West Code, grundat 2014 av Anders Säby, Carl Barck-Holst och Fredrik Davéus, har etablerat sig som en pålitlig leverantör av produkter och tjänster inom cybersäkerhet med specialisering mot säkerhetsskyddsområdet. West Codes produkter och tjänster stödjer kunder i att behandla säkerhetsskyddsklassificerad information i enlighet med gällande regelverk. Produkterna omfattar säkra terminaler, mobila ledningsplatser, uppdateringar för säkra nät och programvara för revision och incidenthantering. Under 2023 uppgick intäkterna inom West Code till cirka 45 MSEK. <br/></br> Inom området säkra nät stödjer West Code kunden när ett behov av att kunna behandla säkerhetsskyddsklassificerad information har identifierats, ofta genom ett helhetsåtagande över tid. West Codes erbjudande inom säkra nät omfattar kravställning, utveckling, förvaltning och drift av nät, infrastruktur och applikationer. <br/></br> – Vi ser fram emot att tillsammans med C-Resiliens möta utmaningarna inom cybersäkerhet. Vi ser att vi har goda möjligheter att använda vår tekniska expertis för att bidra positivt till koncernen samtidigt som vi får möjlighet att utvecklas vidare, säger West Codes VD Anders Säby. <br/></br> C-Resiliens förvärv av West Code markerar inte bara en expansion av expertis och produktportfölj utan understryker också företagets engagemang för att stödja Sveriges strävan att bygga upp ett starkt försvar. – West Code är en högkvalitativ aktör som kommer att utveckla och stärka vår förmåga att erbjuda helhetslösningar för samhällsviktiga aktörer med höga krav på säkerhet och användarvänlighet, kommenterar Björn Weigel, VD C-Resiliens, och fortsätter: <br/></br> – I den sköra säkerhetssituationen i Sveriges närområde tar C-Resiliens steg för att ytterligare stärka landets cyberförsvar genom förvärvet av West Code. Ambitionen är att ytterligare positionera C-Resiliens som en pålitlig partner för både offentliga och privata organisationer i uppbyggnaden av ett robust cyberförsvar. <br/></br> För mer information:<br/> Björn Weigel<br/> VD, C-Resiliens<br/> bjorn@cr.se<br/> +46 70-777 73 74<br/> <br/></br> Michael Yammin Finta<br/> Kommunikationsansvarig, C-Resiliens<br/> michael@cr.se<br/> +46 76-139 52 8<br/>

LÄS MER

Read More
2023•12•19

Mollitiam stärker cybersäkerheten för kritisk infrastruktur genom nytt samarbete

Mollitiam, en del av C-Resiliens-gruppen, tar ett steg för att säkra Sveriges kritiska infrastruktur genom ett nytt samarbete med Sweco. Detta samarbete är en satsning för att erbjuda skräddarsydda IT-lösningar som möter de högsta säkerhetskraven för samhällsviktiga organisationer. <br/><br/> Mollitiam är en innovativ aktör inom hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Fokus är att utveckla moderna nätverkslösningar som säkerställer enkel och säker åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerad information. – Mollitiams samarbete med Sweco visar tydligt på hur vi kan effektivt skydda den kritiska infrastrukturen. C-Resiliens siktar på att erbjuda lösningar som inte bara är moderna utan även skräddarsydda för att stödja samhällets övergripande säkerhet och långsiktiga hållbarhet, säger C-Resiliens VD Björn Weigel <br/><br/> Genom att förena expertisen skapar Mollitiam och Sweco skräddarsydda lösningar för samhällsviktig verksamhet. Samarbetet är en reaktion på de höga säkerhetskraven enligt säkerhetsskyddslagen och NIS2-direktivet och fokuserar på att erbjuda lösningar som motsvarar kundernas behov. -Med vår djupa kunskap inom IT-säkerhet och med Swecos expertis inom samhällskritisk infrastruktur och djup förståelse för kundens verksamhet kommer vi kunna leverera moderna och effektiva lösningar för SUA-projekt, säger Patrik Nilsson, VD på Mollitiam <br/><br/> Partnerskapet mellan Mollitiam och Sweco är inriktat på att ligga i framkant för att möta dagens och framtidens utmaningar inom cybersäkerhet. Det syftar till att säkerställa en trygg och säker samhällsinfrastruktur genom att erbjuda högeffektiva lösningar som möter de striktaste säkerhetskraven. – Sweco är med och bygger kritisk infrastruktur och med Mollitiam som samarbetspartner kommer vi att kunna designa och etablera, inte bara system utan digitala arbetsmiljöer som är optimalt anpassade för varje unikt behov, och det är där vår styrka ligger.”, säger Christina Skogster Stange, divisionschef Digital Services på Sweco. <br/><br/>

LÄS MER

Read More
2023•12•10

Snabb företagstillväxt inom cybersäkerhet

Snabb företagstillväxt inom cybersäkerhet kräver inte bara produkter och tjänster på högsta nivå utan också god ekonomisk- och finansiell planering, styrning och kontroll. Därför är vi mycket glada över att välkomna Hannes Lindroos som ny CFO i C-Resiliens. <br><br/> Växande cyberhot utgör ett allt större problem för nationer och organisationer. Våra kunder inom säkerhetskänslig verksamhet efterfrågar allt mer säkra och användarvänliga lösningar och det ställer inte bara krav på våra produkter och tjänster, utan också på att vi som företag förblir och utvecklas som långsiktig och stabil partner. <br><br/> Hannes Lindroos har både lång och gedigen erfarenhet av ekonomisk planering, styrning och kontroll. Han kommer senast från PriceRunner där han i rollen som CFO sedan 2016 arbetat med flera olika finansiella frågor, inklusive finansiell strategisk planering, förvärv, försäljning av företag och förberedelse av börsintroduktion. <br><br/> ”Cybersäkerhet är ett nytt område för mig men jag har länge iakttagit hur cyberhotet allt mer påverkat medborgare, företag och nationer och hur cybersäkerhet blivit till en allt viktigare fråga för allt fler. Cyberhotet kommer sannolikt att eskalera och god cybersäkerhet som tryggar medborgare, företag och nationer är en förutsättning för att samhället ska fungera ” säger Hannes och fortsätter ”Jag ser fram emot att lära mig mer om branschen och samtidigt använda mina erfarenheter för att vidareutveckla CR till en långsiktigt framgångsrik branschledande aktör och stabil partner.” <br/><br/> ”Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Hannes, hans omvittnat gedigna kunskaper och erfarenheter inom området lovar gott inför framtiden och gör oss ännu bättre rustade att hjälpa våra kunder inom säkerhetskänslig verksamhet”, säger Björn Weigel, VD på C-Resiliens.

LÄS MER

Read More
2023•06•15

Ledande cybersäkerhet kräver djup förståelse

Ledande cybersäkerhet kräver djup förståelse för kundernas ofta komplicerade behov. Därför är vi mycket glada över att få välkomna Magnus Palmaer som försäljnings- och marknadschef i Tutus (och tillika C-Resiliensgruppen).<br/><br/> Växande cyberhot utgör ett allt större problem. Företag och organisationer och speciellt våra kunder inom säkerhetskänslig verksamhet efterfrågar allt mer säkra och användarvänliga lösningar. Allt detta och mer därtill ställer krav när det gäller att förstå kundbehov och hitta rätt lösningar. <br/><br/> Magnus Palmaer har lång erfarenhet av att förstå kundbehov och hitta rätt lösningar. Magnus kommer senast från mjukvarubranschen där han haft flera ledande befattningar. Bland annat som Executive Vice President för region EMEA, och Vice President för Norra Europa på Teradata Corp och Sverigechef på NCR. Magnus har också en bakgrund och ett stort intresse för försvars och säkerhetsfrågor. Han är reservofficer och och har haft olika roller och befattningar på FMV och inom Försvarsmakten.<br/><br/> ”Min ambition är att våra kunder skall uppfatta oss som deras trusted partner. En partner som de kan vända sig till och känner sig trygga i att de får förstklassig support och expertis för att lösa deras problem” säger Magnus och fortsätter ”Och det är svårt, givet den eskalerande hotbild vi ser och läget i omvärlden, att hitta ett mer relevant och viktigt område än cybersäkerhet. Jag ser verkligen fram mot att använda mina erfarenheter från andra branscher och tillsammans med teamet bygga vidare på allt bra som finns för att skapa en kunddriven försäljning- och marknadsorganisation i toppklass.”<br/><br/> ”Magnus tar med sig stor erfarenhet och bred förmåga inom sälj och marknadsföring och att bygga starka team som kommer att vara till stor nytta för oss” säger Jens Bohlin, VD på Tutus. ”Genom Magnus blir vi ännu bättre på att hitta de bästa lösningarna för våra kunder och att hjälpa säkerhetskänslig verksamhet”, säger Björn Weigel, VD på C-Resiliens.<br/><br/>

LÄS MER

Read More