2024•01•18

C-Resiliens stärker kapacitet inom cybersäkerhet med förvärv av West Code Group

C-Resiliens förvärvar West Code Group AB för att stärka sin kapacitet att leverera säkra och användarvänliga lösningar inom cybersäkerhet.

West Code, grundat 2014 av Anders Säby, Carl Barck-Holst och Fredrik Davéus, har etablerat sig som en pålitlig leverantör av produkter och tjänster inom cybersäkerhet med specialisering mot säkerhetsskyddsområdet. West Codes produkter och tjänster stödjer kunder i att behandla säkerhetsskyddsklassificerad information i enlighet med gällande regelverk. Produkterna omfattar säkra terminaler, mobila ledningsplatser, uppdateringar för säkra nät och programvara för revision och incidenthantering. Under 2023 uppgick intäkterna inom West Code till cirka 45 MSEK.

Inom området säkra nät stödjer West Code kunden när ett behov av att kunna behandla säkerhetsskyddsklassificerad information har identifierats, ofta genom ett helhetsåtagande över tid. West Codes erbjudande inom säkra nät omfattar kravställning, utveckling, förvaltning och drift av nät, infrastruktur och applikationer.

– Vi ser fram emot att tillsammans med C-Resiliens möta utmaningarna inom cybersäkerhet. Vi ser att vi har goda möjligheter att använda vår tekniska expertis för att bidra positivt till koncernen samtidigt som vi får möjlighet att utvecklas vidare, säger West Codes VD Anders Säby.

C-Resiliens förvärv av West Code markerar inte bara en expansion av expertis och produktportfölj utan understryker också företagets engagemang för att stödja Sveriges strävan att bygga upp ett starkt försvar. – West Code är en högkvalitativ aktör som kommer att utveckla och stärka vår förmåga att erbjuda helhetslösningar för samhällsviktiga aktörer med höga krav på säkerhet och användarvänlighet, kommenterar Björn Weigel, VD C-Resiliens, och fortsätter:

– I den sköra säkerhetssituationen i Sveriges närområde tar C-Resiliens steg för att ytterligare stärka landets cyberförsvar genom förvärvet av West Code. Ambitionen är att ytterligare positionera C-Resiliens som en pålitlig partner för både offentliga och privata organisationer i uppbyggnaden av ett robust cyberförsvar.

För mer information:
Björn Weigel
VD, C-Resiliens
bjorn@cr.se
+46 70-777 73 74


Michael Yammin Finta
Kommunikationsansvarig, C-Resiliens
michael@cr.se
+46 76-139 52 8