2023•12•19

Mollitiam stärker cybersäkerheten för kritisk infrastruktur genom nytt samarbete

Mollitiam, en del av C-Resiliens-gruppen, tar ett steg för att säkra Sveriges kritiska infrastruktur genom ett nytt samarbete med Sweco. Detta samarbete är en satsning för att erbjuda skräddarsydda IT-lösningar som möter de högsta säkerhetskraven för samhällsviktiga organisationer.

Mollitiam är en innovativ aktör inom hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Fokus är att utveckla moderna nätverkslösningar som säkerställer enkel och säker åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerad information. – Mollitiams samarbete med Sweco visar tydligt på hur vi kan effektivt skydda den kritiska infrastrukturen. C-Resiliens siktar på att erbjuda lösningar som inte bara är moderna utan även skräddarsydda för att stödja samhällets övergripande säkerhet och långsiktiga hållbarhet, säger C-Resiliens VD Björn Weigel

Genom att förena expertisen skapar Mollitiam och Sweco skräddarsydda lösningar för samhällsviktig verksamhet. Samarbetet är en reaktion på de höga säkerhetskraven enligt säkerhetsskyddslagen och NIS2-direktivet och fokuserar på att erbjuda lösningar som motsvarar kundernas behov. -Med vår djupa kunskap inom IT-säkerhet och med Swecos expertis inom samhällskritisk infrastruktur och djup förståelse för kundens verksamhet kommer vi kunna leverera moderna och effektiva lösningar för SUA-projekt, säger Patrik Nilsson, VD på Mollitiam

Partnerskapet mellan Mollitiam och Sweco är inriktat på att ligga i framkant för att möta dagens och framtidens utmaningar inom cybersäkerhet. Det syftar till att säkerställa en trygg och säker samhällsinfrastruktur genom att erbjuda högeffektiva lösningar som möter de striktaste säkerhetskraven. – Sweco är med och bygger kritisk infrastruktur och med Mollitiam som samarbetspartner kommer vi att kunna designa och etablera, inte bara system utan digitala arbetsmiljöer som är optimalt anpassade för varje unikt behov, och det är där vår styrka ligger.”, säger Christina Skogster Stange, divisionschef Digital Services på Sweco.