2024•04•09

C-Resiliens byter namn till CR Group Nordic AB

Efter ett händelserikt år med flera företagsförvärv och viktiga affärsgenombrott byter koncernen namn från C-Resiliens AB till CR Group Nordic AB, tilltalsnamnet är CR Group.

Uppdraget ändras inte. CR Group fortsätter hjälpa samhällsviktiga aktörer med cybersäkerhet för stärkt tillit, främjad demokrati och god ekonomisk tillväxt. Björn Weigel, VD för CR Group, kommenterade namnbytet: "Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen hjälper samhällsviktig verksamhet att hantera cyberhotet, något som jag är oerhört stolt över att vara en del av”.

Med nya namnet, CR Group Nordic AB, fortsätter företaget sin strävan efter att vara ledande inom cybersäkerhet och stödja samhällets utveckling och tillväxt på ett säkert sätt.